Cenník

Ako prebieha rezervácia a financovanie?

Po výbere bytu podľa Vašich predstáv, nasleduje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku vo výške 2000 EUR. Do 14 dní od podpisu rezervačnej zmluvy uzatvoríme zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a do 7 dní od jej podpisu zaplatíte 15% z kúpnej ceny bytu. Zvyšnú časť kúpnej ceny bytu doplatíte až po kolaudácii.

Cena bytu je vo vyhotovení štandard

 

Blok A (kolaudácia jeseň 2022)

Budova wdt_ID Byt Počet izieb Stav Podlažie Rozloha m2 Balkón / terasa m2 Predzáhradka m2 Pivnica m2 Cena s DPH Plán bytu
H35 50 A.1 3 Predaný 1.NP 64,86 10,56 276,00 0,0 Plán bytu
H35 51 B.1 2 Predaný 1.NP 51,64 8,00 442,00 0,0 Plán bytu
H35 52 C.1 2 Predaný 1.NP 57,28 5,76 113,00 0,0 Plán bytu
H35 53 D.1 2 Predaný 1.NP 57,72 5,76 113,00 0,0 Plán bytu
H35 54 E.1 2 Predaný 1.NP 49,24 6,00 64,00 0,0 Plán bytu
H35 55 F.1 2 Predaný 1.NP 52,28 6,00 68,00 0,0 Plán bytu
H35 56 G.1 3 Predaný 1.NP 66,27 10,89 128,00 0,0 Plán bytu
H35 57 H.1 2 Predaný 1.NP 53,98 5,26 106,00 0,0 Plán bytu
H35 58 I.1 2 Predaný 1.NP 51,64 8,00 260,00 0,0 Plán bytu
H35 59 J.1 3 Predaný 1.NP 64,86 10,56 162,00 0,0 Plán bytu
H35 60 A.2 3 Rezervovaný 2.NP 64,86 3,67 0,00 176.900,0 Plán bytu
H35 61 B.2 2 Predaný 2.NP 51,64 4,98 0,00 0,0 Plán bytu
H35 62 C.2 2 Predaný 2.NP 57,28 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H35 63 D.2 2 Predaný 2.NP 57,72 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H35 64 E.2 2 Predaný 2.NP 49,24 3,02 0,00 0,0 Plán bytu
H35 65 F.2 2 Predaný 2.NP 52,28 3,02 0,00 0,0 Plán bytu
H35 66 G.2 3 voľný 2.NP 66,27 2,89 0,00 176.900,0 Plán bytu
H35 67 H.2 2 Predaný 2.NP 53,98 3,11 0,00 0,0 Plán bytu
H35 68 I.2 2 Predaný 2.NP 51,64 4,98 0,00 0,0 Plán bytu
H35 69 J.2 3 Predaný 2.NP 64,86 3,67 0,00 0,0 Plán bytu
H35 70 A.3 3 voľný 3.NP 64,86 3,67 0,00 176.900,0 Plán bytu
H35 71 B.3 2 Predaný 3.NP 51,64 4,98 0,00 0,0 Plán bytu
H35 72 C.3 2 Predaný 3.NP 57,28 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H35 73 D.3 2 Predaný 3.NP 57,72 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H35 74 E.3 2 Predaný 3.NP 49,24 3,02 0,00 0,0 Plán bytu
H35 75 F.3 2 Predaný 3.NP 52,28 3,02 0,00 0,0 Plán bytu
H35 76 G.3 3 voľný 3.NP 66,27 2,89 0,00 176.900,0 Plán bytu
H35 77 H.3 2 Predaný 3.NP 53,98 3,11 0,00 0,0 Plán bytu
H35 78 I.3 2 Predaný 3.NP 51,64 4,98 0,00 0,0 Plán bytu
H35 79 J.3 3 Predaný 3.NP 64,86 3,67 0,00 0,0 Plán bytu
H35 80 L.4 2 Predaný ust.NP 43,96 3,02 0,00 0,0 Plán bytu
H35 81 M.4 4 Predaný ust.NP 80,68 6,82 0,00 0,0 Plán bytu
H35 82 N.4 2 Predaný ust.NP 46,39 3,02 0,00 0,0 Plán bytu
H35 83 O.4 3 voľný ust.NP 57,51 2,89 0,00 165.500,0 Plán bytu
H35 84 P.4 1 Predaný ust.NP 26,44 3,11 0,00 0,0 Plán bytu
H37 85 B.1 2 Predaný 1.NP 51,65 0,00 125,00 0,0 Plán bytu
H37 86 C.1 2 Predaný 1.NP 57,28 0,00 112,00 0,0 Plán bytu
H37 87 D.1 2 Predaný 1.NP 57,72 0,00 112,00 0,0 Plán bytu
H37 88 G.1 3 Predaný 1.NP 66,27 0,00 127,00 0,0 Plán bytu
H37 89 H.1 2 voľný 1.NP 53,98 0,00 105,00 163.000,0 Plán bytu
H37 90 I.1 2 voľný 1.NP 51,64 0,00 126,00 164.500,0 Plán bytu
H37 91 Q.1 2 voľný 1.NP 57,37 0,00 112,00 163.300,0 Plán bytu
H37 92 L.1 2 Predaný 1.NP 43,19 8,00 45,00 0,0 Plán bytu
H37 93 X.1 2 voľný 1.NP 45,04 8,00 40,00 140.500,0 Plán bytu
H37 94 Y.1 2 Predaný 1.NP 49,15 8,00 54,00 0,0 Plán bytu
H37 95 W.1 2 Predaný 1.NP 45,86 8,00 51,00 0,0 Plán bytu
H37 96 B.2 2 Predaný 2.NP 51,65 11,56 0,00 0,0 Plán bytu
H37 97 C.2 2 Predaný 2.NP 57,28 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H37 98 D.2 2 Predaný 2.NP 57,72 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H37 99 G.2 3 voľný 2.NP 66,27 2,89 0,00 175.900,0 Plán bytu
H37 100 Q.2 2 Predaný 2.NP 57,37 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H37 101 H.2 2 Predaný 2.NP 53,98 3,11 0,00 0,0 Plán bytu
H37 102 I.2 2 Predaný 2.NP 51,64 4,98 0,00 0,0 Plán bytu
H37 103 L.2 2 Predaný 2.NP 43,96 4,97 0,00 0,0 Plán bytu
H37 104 V.2 3 Predaný 2.NP 59,66 4,97 0,00 0,0 Plán bytu
H37 105 U.2 3 Predaný 2.NP 59,66 4,97 0,00 0,0 Plán bytu
H37 106 W.2 2 Predaný 2.NP 46,39 4,97 0,00 0,0 Plán bytu
H37 107 R.2 2 voľný 2.NP 35,69 4,97 0,00 127.900,0 Plán bytu
H37 108 A.3 3 voľný 3.NP 64,86 8,48 0,00 174.900,0 Plán bytu
H37 109 B.3 2 Predaný 3.NP 51,65 11,56 0,00 0,0 Plán bytu
H37 110 C.3 2 Predaný 3.NP 57,28 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H37 111 D.3 2 Predaný 3.NP 57,72 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H37 112 E.3 2 voľný 3.NP 49,24 3,02 0,00 151.500,0 Plán bytu
H37 113 F.3 2 voľný 3.NP 52,28 3,02 0,00 153.900,0 Plán bytu
H37 114 G.3 3 voľný 3.NP 66,27 2,89 0,00 175.900,0 Plán bytu
H37 115 H.3 2 Predaný 3.NP 53,98 3,11 0,00 0,0 Plán bytu
H37 116 I.3 2 Predaný 3.NP 51,64 4,98 0,00 0,0 Plán bytu
H37 117 J.3 3 voľný 3.NP 64,86 3,67 0,00 174.900,0 Plán bytu
H37 118 Q.3 2 Predaný 3.NP 57,37 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
H37 134 E.4 2 voľný ust.NP 49,24 3,02 0,00 151.500,0 Plán bytu
H37 135 F.4 2 voľný ust.NP 52,28 3,02 0,00 153.900,0 Plán bytu
H37 136 O.4 2 voľný ust.NP 57,51 2,89 0,00 164.500,0 Plán bytu
H37 137 P.4 2 voľný ust.NP 26,44 3,11 0,00 109.900,0 Plán bytu
H37 138 R.3 2 Predaný 3. NP 35,69 4,97 0,00 0,0
H37 139 M.4 2 voľný ust.NP 50,97 3,41 0,00 152.900,0 Plán bytu
H37 140 T.4 3 voľný ust.NP 69,69 3,41 0,00 180.900,0 Plán bytu

Blok B (nová etapa)
Akcia: prvých 15 bytov bez akéhokoľvek navýšenia kúpnej ceny z dôvodu inflácie 

Budova wdt_ID Byt Počet izieb Orientacia Stav Podlažie Rozloha m2 Balkón / terasa m2 Predzáhradka m2 Cena s DPH Plán bytu
S21 50 A.1 3 VJ voľný 1.NP 57,82 10,56 81,00 171.000,0 Plán bytu
S21 51 B.1 2 ZJ voľný 1.NP 50,96 0,00 179,00 169.000,0 Plán bytu
S21 52 C.1 2 Z voľný 1.NP 55,43 0,00 105,00 169.000,0 Plán bytu
S21 53 D.1 1 Z voľný 1.NP 29,66 0,00 51,00 109.900,0 Plán bytu
S21 54 E.1 2 ZS voľný 1.NP 50,96 0,00 251,00 177.000,0 Plán bytu
S21 55 F.1 3 VS voľný 1.NP 68,73 0,00 118,00 194.000,0 Plán bytu
S21 56 A.2 3 VJ voľný 2.NP 57,82 4,92 0,00 161.000,0 Plán bytu
S21 57 B.2 2 ZJ voľný 2.NP 50,96 9,70 0,00 155.000,0 Plán bytu
S21 58 C.2 2 Z voľný 2.NP 55,43 3,41 0,00 159.000,0 Plán bytu
S21 59 D.2 1 Z voľný 2.NP 29,66 0,00 0,00 103.000,0 Plán bytu
S21 60 E.2 2 ZS voľný 2.NP 50,96 4,92 0,00 153.000,0 Plán bytu
S21 61 G.2 3 VS voľný 2.NP 68,73 9,15 0,00 183.000,0 Plán bytu
S21 62 H.3 3 VJ voľný 3.NP 64,32 9,15 0,00 175.900,0 Plán bytu
S21 63 B.3 2 ZJ voľný 3.NP 50,96 9,70 0,00 155.000,0 Plán bytu
S21 64 C.3 2 Z voľný 3.NP 55,43 3,41 0,00 159.000,0 Plán bytu
S21 65 D.3 1 Z voľný 3.NP 29,66 0,00 0,00 104.000,0 Plán bytu
S21 66 E.3 2 ZS voľný 3.NP 50,96 9,70 0,00 155.000,0 Plán bytu
S21 67 G.3 3 VS voľný 3.NP 68,73 9,15 0,00 185.000,0 Plán bytu
S21 68 A.4 3 VS voľný ust.NP 57,82 5,06 0,00 165.000,0 Plán bytu
S21 69 B.4 2 ZJ voľný ust.NP 50,96 0,00 0,00 150.000,0 Plán bytu
S21 70 I.4 2 ZS voľný ust.NP 49,05 9,42 0,00 155.000,0 Plán bytu
S53 71 A.1 3 ZJ voľný 1.NP 59,03 0,00 146,00 181.000,0 Plán bytu
S53 72 B.1 2 VJ voľný 1.NP 50,96 0,00 337,00 177.000,0 Plán bytu
S53 73 C.1 2 V voľný 1.NP 57,49 0,00 157,00 178.000,0 Plán bytu
S53 74 D.1 2 V voľný 1.NP 50,96 0,00 164,00 167.000,0 Plán bytu
S53 75 E.1 2 Z Predaný 1.NP 43,96 0,00 58,00 0,0 Plán bytu
S53 76 F.1 2 Z voľný 1.NP 44,06 0,00 59,00 139.000,0 Plán bytu
S53 77 G.1 2 V voľný 1.NP 47,60 0,00 153,00 154.000,0 Plán bytu
S53 78 H.1 2 V voľný 1.NP 41,78 0,00 104,00 135.000,0 Plán bytu
S53 79 I.1 2 V voľný 1.NP 50,96 0,00 162,00 167.000,0 Plán bytu
S53 80 J.1 2 Z voľný 1.NP 43,96 0,00 48,00 138.000,0 Plán bytu
S53 81 L.1 2 Z voľný 1.NP 46,39 0,00 62,00 147.000,0 Plán bytu
S53 82 M.1 3 V voľný 1.NP 62,19 0,00 167,00 186.000,0 Plán bytu
S53 83 N.1 2 V voľný 1.NP 57,49 0,00 155,00 178.000,0 Plán bytu
S53 84 O.1 2 VS voľný 1.NP 50,96 0,00 337,00 177.000,0 Plán bytu
S53 85 P.1 3 ZS voľný 1.NP 59,03 0,00 130,00 180.000,0 Plán bytu
S53 86 C.2 2 Z voľný 2.NP 57,49 3,41 0,00 162.000,0 Plán bytu
S53 87 D.2 2 V voľný 2.NP 50,96 4,92 0,00 151.000,0 Plán bytu
S53 88 F.2 2 Z voľný 2.NP 44,06 4,92 0,00 133.000,0 Plán bytu
S53 89 G.2 2 V voľný 2.NP 47,60 0,00 0,00 138.000,0 Plán bytu
S53 90 H.2 2 V voľný 2.NP 41,78 0,00 0,00 125.000,0 Plán bytu
S53 91 I.2 2 V voľný 2.NP 50,96 8,92 0,00 153.000,0 Plán bytu
S53 92 J.2 2 Z voľný 2.NP 43,96 4,92 0,00 133.000,0 Plán bytu
S53 93 M.2 3 V voľný 2.NP 62,19 2,69 0,00 170.000,0 Plán bytu
S53 94 N.2 2 V voľný 2.NP 57,49 3,41 0,00 162.000,0 Plán bytu
S53 95 O.2 2 VS voľný 2.NP 50,96 4,92 0,00 153.000,0 Plán bytu
S53 96 Q.2 2 Z voľný 2.NP 50,71 3,41 0,00 150.000,0 Plán bytu
S53 97 R.2 2 Z voľný 2.NP 53,79 3,56 0,00 153.000,0 Plán bytu
S53 98 T.2 3 ZS voľný 2.NP 65,53 9,15 0,00 178.000,0 Plán bytu
S53 99 U.2 3 ZJ voľný 2.NP 72,82 3,15 0,00 188.000,0 Plán bytu
S53 100 V.2 2 VJ voľný 2.NP 54,44 3,15 0,00 155.000,0 Plán bytu
S53 101 C.3 2 Z voľný 3.NP 57,49 3,41 0,00 162.000,0 Plán bytu
S53 102 D.3 2 V voľný 3.NP 50,96 4,92 0,00 151.000,0 Plán bytu
S53 103 F.3 2 Z voľný 3.NP 44,06 4,92 0,00 133.000,0 Plán bytu
S53 104 G.3 2 V voľný 3.NP 47,60 0,00 0,00 138.000,0 Plán bytu
S53 105 H.3 2 V voľný 3.NP 41,78 0,00 0,00 125.000,0 Plán bytu
S53 106 I.3 2 V voľný 3.NP 50,96 8,92 0,00 153.000,0 Plán bytu
S53 107 J.3 2 Z voľný 3.NP 43,96 4,92 0,00 133.000,0 Plán bytu
S53 108 M.3 3 V voľný 3.NP 62,19 2,69 0,00 170.000,0 Plán bytu
S53 109 N.3 2 V Rezervovaný 3.NP 57,49 3,41 0,00 0,0 Plán bytu
S53 110 O.3 2 VS Rezervovaný 3.NP 50,96 9,70 0,00 0,0 Plán bytu
S53 111 Q.3 2 Z voľný 3.NP 50,71 3,41 0,00 150.000,0 Plán bytu
S53 112 R.3 2 Z voľný 3.NP 53,79 3,56 0,00 153.000,0 Plán bytu
S53 113 T.3 3 ZS voľný 3.NP 65,53 9,15 0,00 178.000,0 Plán bytu
S53 114 U.3 3 ZJ Predaný 3.NP 72,82 3,15 0,00 0,0 Plán bytu
S53 115 V.3 2 VJ voľný 3.NP 54,44 3,15 0,00 155.000,0 Plán bytu
S53 116 F.4 2 ZJ voľný ust. NP 44,06 4,92 0,00 136.000,0 Plán bytu
S53 117 G.4 2 VJ voľný ust. NP 47,60 4,92 0,00 145.000,0 Plán bytu
S53 118 H.4 2 V voľný ust. NP 41,78 0,00 0,00 127.000,0 Plán bytu
S53 134 I.4 2 V voľný ust. NP 50,96 8,92 0,00 154.000,0 Plán bytu
S53 135 J.4 2 Z voľný ust. NP 43,96 4,92 0,00 135.000,0 Plán bytu
S53 136 L.4 2 Z voľný ust. NP 46,39 5,85 0,00 144.000,0 Plán bytu
S53 137 M.4 3 V voľný ust. NP 62,19 2,69 0,00 171.000,0 Plán bytu
S53 138 W.4 2 VS voľný ust. NP 36,04 3,71 0,00 122.000,0 Plán bytu