Byty – 2.poschodie (Hron31)
Byt I.2 Byt H.2 Byt G.2 Byt F.2 Byt E.2 Byt D.2 Byt C.2 Byt B.2 Byt J.2

Byt I.2

Byt H.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt G.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt F.2

Byt E.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt D.2

Byt C.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt B.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt J.2