Byty – 3.poschodie (Hron31)
Byt I.3 Byt N.3 Byt m.3 Byt F.3 Byt E.3 Byt D.3 Byt u.3 Byt L.3 Byt T.3 Byt J-3

Byt I.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt N.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt m.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt F.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt E.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt D.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt u.3

Byt L.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt T.3

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt J-3

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný