Byty – 1.poschodie
Byt a.1 Byt B.1 Byt C.1 Byt D.1 Byt U.1 Byt E.1 Byt F.1 Byt W.1 Byt X.1 Byt G.1 Byt H.1 Byt Y.1

Byt a.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt B.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt C.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt D.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt U.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt E.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt F.1

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt W.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt X.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt G.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt H.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt Y.1

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný