Bytový dom – 2 podlažie (Hron31) – AnnaPark

VYBERTE SI BYT 2. POSCHODIA - Budova B

kliknutím na konkrétny byt

Byty – 2.poschodie (Hron31)
Byt I.2 Byt H.2 Byt G.2 Byt F.2 Byt E.2 Byt D.2 Byt C.2 Byt B.2 Byt J.2

Byt I.2

Byt H.2

Byt G.2

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt F.2

Byt E.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt D.2

Byt C.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt B.2

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt J.2