Budova S36 - Vyberte si byt 4. podlažia

kliknutím na konkrétny byt

Budova E (S36) – Byty – 4.poschodie
Byt O.4 Byt E.4 Byt F.4 Byt Q.4 Byt D.4 Byt P.4

Byt O.4

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt E.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt F.4

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt Q.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt D.4

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt P.4

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný